Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh
Thứ hai, 12/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 441

Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Để chuẩn bị tổng kết 5 năm hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của quận Bình Thạnh, Phòng Y tế với nhiệm vụ Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá quận đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị mình theo kế hoạch đã đề ra và sẽ tiến hành kiểm tra thực tế một số đơn vị phòng, ban của quận, bệnh viện, công ty, trường học đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh trong tháng 10/2015.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

 

 I. Kiểm tra lại hồ sơ của đơn vị mình về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2015 gồm:

 

  1. Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị năm 2015
  2. Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị năm 2015
  3. Danh sách từng cá nhân đăng ký không hút, giảm hút hoặc bỏ hút thuốc lá năm 2015
  4. Biên bản họp ban chỉ đạo 6 tháng 1 lần
  5. Lưu các báo cáo 6 tháng, cuối năm của năm 2015 (theo mẫu)
  6. Treo bảng hiệu không hút thuốc lá tại các nơi quy định

Ngoài ra, đơn vị chuẩn bị theo các nội dung của biểu mẫu báo cáo 6 tháng, năm (PGD đính kèm file mẫu báo cáo 6 tháng, năm).

 (Mời các đơn vị xem file đính kèm)

Tác giả: Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo

87