Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh
Thứ sáu, 24/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 1433

Thông báo về Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh Năm học 2016-2017

Thông báo về Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh Năm học 2016-2017

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05 /TB-GDĐT

Bình Thạnh, ngày 24tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh

Năm học 2016-2017

 


Căn cứ Kế hoạch số 102-KH/UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh năm học 2016 – 2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh năm học 2016 – 2017 như sau:

I. NGUYÊN TẮC

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

3. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

5. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại;

6. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

II. NHU CẦU

Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận năm học 2016 – 2017 gồm 126 giáo viên và 04 nhân viên, cụ thể như sau:

1. Giáo viên mầm non: 40 người

2. Giáo viên tiểu học: 39 người (19 Dạy nhiều môn; 09 Tiếng anh; 01 Âm nhạc; 01 Mĩ thuật; 02 Tin học; 04 tổng phụ trách Đội; 03 chuyên trách giáo dục);

3. Giáo viên trung học cơ sở: 47 người ( 07 Văn; 01 Sử; 01 Địa; 01 GDCD; 06 Tiếng anh; 07 Toán; 09 Sinh; 06 KT công nghệ; 02 KT nông nghiệp; 02 Thể dục; 01 Âm nhạc; 02 Tin học; 01 tổng phụ trách Đội; 01 chuyên trách giáo dục);

4. Nhân viên: 04 người

- 02 nhân viên văn thư;

- 02 nhân viên thư viện.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thì phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 tuổi đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi tính đến ngày dự tuyển);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi tính đến ngày dự tuyển).

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

a) Giáo viên mầm non:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Giáo viên tiểu học:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Giáo viên trung học cơ sở:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Người dự tuyển vị trí thư viện và văn thư lưu trữ phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành, cụ thể:

 a) Thư viện viên

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Văn thư lưu trữ:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Đối với xét tuyển đặc cách

- Thực hiện theo quy định tại Khoàn 2, Điều 6 và Điều 18 của Quy định kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2016, không thực hiện xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hơn 01 năm.

- Để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng trong công tác tuyển dụng và tuyển chọn được những người thực sự có năng lực, chỉ áp dụng xét tuyển đặc cách đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

- Thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành xử lý tình huống bài giảng.

- Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

     V. HỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

Người dự tuyển chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (trong đó gồm 01 bộ hồ sơ nộp khi tham gia buổi rà soát hồ sơ theo quy trình tuyển dụng, 02 bộ hồ sơ nộp tại đơn vị được phân công công tác sau khi có kết quả trúng tuyển). Tất cả các loại hồ sơ phải được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hiện hành và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với người dự tuyển là viên chức có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, bổ sung:

- Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng         lao động;

- Sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

- Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Người dự tuyển đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VI. QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Người dự tuyển nhận Mã số đăng ký dự tuyển và đóng lệ phí dự tuyển tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh (số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh) - Phòng Giáo dục và Đào tạo, liên hệ bộ phận Tổ chức trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 27/6/2016 đến hết ngày 22/7/2016.

Khi đến đăng ký, người dự tuyển nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân, 01 bộ hồ sơ theo quy định, các bản chính hồ sơ để đối chiếu và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân đó.

2. Người dự tuyển sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự tuyển đến hết ngày 22/7/2016 tại địa chỉ trang Web của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh http://www.pgdbinhthanh.hcm.edu.vn, chọn mục Hành chính, chọn mục Tổ chức cán bộ, chọn mục Mẫu đăng ký thông tin dự tuyển.

3. Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 23/7/2016.

4. Thời gian tổ chức phỏng vấn và thực hành: Ngày 02/8/2016 và 03/8/2016.

5. Địa điểm tổ chức phỏng vấn và thực hành:

Trường Bồi dưỡng giáo dục, 10 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh.

6. Thời gian công bố kết quả: Dự kiến ngày 09/8/2016.

* Lưu ý:

- Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về tuyển dụng tại địa chỉ trang web của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh http://www.pgdbinhthanh.hcm.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- TT.UBND/Q;

- VP.QU, VP.UBND/Q;

- Phòng NV;

- LĐ PGD;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Minh Nhơn

 

87