Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật viên chức 58/2010/QH12Văn bản pháp luật 03-09-2020
2 Luật Cán bộ công chức QH 14
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_cbccvc_3920209.pdf
52/2019/QH14Văn bản pháp luật 03-09-2020
3 Luật Cán bộ công chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_cbcc_22_3920209.doc
22/2008/QH12Văn bản pháp luật 03-09-2020
4 Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 153_2018_nd-cp_247202015.pdf
153/2018/NĐ-CPVăn bản pháp luật 24-07-2020
5 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nq_70_qh14_247202015.pdf
70/2018/QH14Văn bản pháp luật 24-07-2020
6 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd_38_cp_247202015.pdf
38/2019/NĐ-CPVăn bản pháp luật 24-07-2020
7 Luật Bảo hiểm xã hội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_bhxh_247202015.pdf
58/2014/QH13Văn bản pháp luật 24-07-2020
8 Hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_11185gdth_247202015.doc
11185/GDTHVăn bản pháp luật 24-07-2020
9 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 012003qdbgddt_247202014.doc
01/2003/QĐ-BGDĐTVăn bản pháp luật 24-07-2020
10 Bộ Luật lao động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_lao_dong_2019_247202014.docx
45/2019/QH14Văn bản pháp luật 24-07-2020
11 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-56-2017-nd-cp_24720209.doc
56/2017/NĐ-CPVăn bản pháp luật 24-07-2020
12 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_quy_dinh_1_so_dieu_luat_thi_dua_khen_thuong_24720209.doc
12/2019/TT-BNVVăn bản pháp luật 24-07-2020
13 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-1_24720209.pdf
91/2017/NĐ-CPVăn bản pháp luật 24-07-2020
14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_thi_dua_khen_thuong_24720209.doc
39/2013/QH 13Văn bản pháp luật 24-07-2020
15 Luật trẻ em
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-tre-em-so-102-2016-qh13_24720208.pdf
102/2016/QH13Văn bản pháp luật 24-07-2020
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số 06 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (08)35107854