Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh

Có 5 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Mẫu điền thông tin cấp bản sao bằng tốt nghiệp thcs  Thủ tục hành chínhadmin06-04-2021
2 Thủ tục hành chính của cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu-tuc-chuyen-truong-cua-hs-tieu-hoc_442021121750.pdf
 Thủ tục hành chínhadmin04-04-2021
3 Bộ thủ tục hành chính cấp Phường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu-tuc-1athanh-lap-nhom-tre-doc-lap_442021121710.pdf
File thứ 2: thu-tuc-2asap-nhap-chia-tach-nhom-tre-doc-lap_442021121710.pdf
File thứ 3: thu-tuc-3acho-phep-nhom-tre-doc-lap-hoat-dong-giao-duc-tro-lai_442021121710.pdf
File thứ 4: thu-tuc-4acho-phep-co-so-gd-khac-thuc-hien-ctgd-tieu-hoc_442021121710.pdf
 Thủ tục hành chínhadmin04-04-2021
4 Bộ Thủ tục hành chính cấp Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu-tuc-1xac-nhan-ky-nang-song_442021111741.pdf
File thứ 2: thu-tuc-2thanh-lap-truong-mn_442021111930.pdf
File thứ 3: thu-tuc-3cho-phep-truong-mn-hoat-dong-giao-duc_442021112832.pdf
File thứ 4: thu-tuc-4sap-nhap-chia-tach-truong-mn_442021112832.pdf
File thứ 5: thu-tuc-5cho-phep-truong-mn-hoat-dong-giao-duc-tro-lai_442021112832.pdf
File thứ 6: thu-tuc-6giai-the-truong-mn_442021112832.pdf
File thứ 7: thu-tuc-7chuyen-mn-ban-cong-sang-mn-dan-lap_442021113854.pdf
File thứ 8: thu-tuc-8thanh-lap-truong-th_442021113854.pdf
File thứ 9: thu-tuc-9cho-phep-truong-th-hoat-dong-giao-duc_442021113854.pdf
File thứ 10: thu-tuc-10sap-nhap-chia-tach-truong-th_442021113854.pdf
File thứ 11: thu-tuc-11cho-phep-truong-th-hoat-dong-giao-duc-tro-lai_442021113854.pdf
File thứ 12: thu-tuc-12giai-the-truong-th_442021113854.pdf
File thứ 13: thu-tuc-13thanh-lap-truong-thcs_44202111523.pdf
File thứ 14: thu-tuc-14cho-phep-truong-thcs-hoat-dong-giao-duc_44202111523.pdf
File thứ 15: thu-tuc-15sap-nhap-chia-tach-truong-thcs_44202111523.pdf
File thứ 16: thu-tuc-16cho-phep-truong-thcs-hoat-dong-giao-duc-tro-lai_44202111523.pdf
File thứ 17: thu-tuc-17giai-the-truong-thcs_44202111523.pdf
File thứ 18: thu-tuc-18day-hoc-tieng-nuoc-ngoai_44202111523.pdf
File thứ 19: thu-tuc-19xep-loai-cong-dong-hoc-tap_44202111523.pdf
File thứ 20: thu-tuc-20thanh-lap-trung-tam-hoc-tap-cong-dong_44202111523.pdf
File thứ 21: thu-tuc-21cho-phep-trung-tam-htcd-hoat-dong-tro-lai_44202111523.pdf
File thứ 22: thu-tuc-22chuyen-mn-ban-cong-sang-mn-cong-lap_44202111523.pdf
File thứ 23: thu-tuc-23cap-ban-sao-van-bang_44202112722.pdf
File thứ 24: thu-tuc-24cong-nhan-truong-mn-chuan-qg_44202112722.pdf
File thứ 25: thu-tuc-25cong-nhan-truong-th-chuan-qg_44202112722.pdf
File thứ 26: thu-tuc-26cong-nhan-truong-trung-hoc-chuan-qg_44202112722.pdf
File thứ 27: thu-tuc-27truong-mn-dat-kd-clgd_44202112722.pdf
File thứ 28: thu-tuc-28truong-th-dat-kd-clgd_44202112722.pdf
File thứ 29: thu-tuc-29truong-trung-hoc-dat-kd-clgd_44202112722.pdf
File thứ 30: thu-tuc-30chuyen-doi-mn-tu-thuc-hoat-dong-khong-loi-nhuan_44202112722.pdf
File thứ 31: thu-tuc-31chuyen-doi-pt-tu-thuc-hoat-dong-khong-loi-nhuan_44202112722.pdf
 Thủ tục hành chínhadmin04-04-2021
5 Các Quy trình thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01_thanh_lap_mam_non_nha_tre_81020207.pdf
File thứ 2: 02_cho_phep_mau_giao_mam_non_nha_tre_hoat_dong_81020207.pdf
File thứ 3: 03_cho_phep_mau_giao_mam_non_nha_tre_hoat_dong_lai_81020207.pdf
File thứ 4: 04_sap_nhap_chia_tach_mau_giao_mam_non_nha_tre_81020207.pdf
File thứ 5: 05_giai_the_mau_giao_mam_non_nha_tre_81020207.pdf
File thứ 6: 06_thanh_lap_tieu_hoc_81020207.pdf
File thứ 7: 07_cho_phep_tieu_hoc_hoat_dong_81020207.pdf
File thứ 8: 08_cho_phep_tieu_hoc_hoat_dong_tro_lai_81020207.pdf
File thứ 9: 09_sap_nhap_chia_tach_tieu_hoc_81020207.pdf
File thứ 10: 10_giai_the_tieu_hoc_81020207.pdf
File thứ 11: 11_thanh_lap_thcs_81020207.pdf
File thứ 12: 12_cho_phep_thcs_hoat_dong_81020207.pdf
File thứ 13: 13_cho_phep_thcs_hoat_dong_tro_lai_81020207.pdf
File thứ 14: 14_sap_nhap_chia_tach_thcs_81020207.pdf
File thứ 15: 15_giai_the_thcs_81020207.pdf
File thứ 16: 16_chuyen_doi_mam_non_ban_cong_sang_dan_lap_81020207.pdf
File thứ 17: 17_chuyen_doi_mam_non_ban_cong_sang_cong_lap_81020207.pdf
File thứ 18: 18_cong_nhan_mam_non_chuan_quoc_gia_81020207.pdf
File thứ 19: 19_cong_nhan_tieu_hoc_chuan_quoc_gia_81020207.pdf
File thứ 20: 20_cong_nhan_thcs_chuan_quoc_gia_81020207.pdf
File thứ 21: 21_cap_chung_nhan_mam_non_dat_kdcl_81020207.pdf
File thứ 22: 22_cap_chung_nhan_tieu_hoc_dat_kdcl_81020207.pdf
File thứ 23: 23_cap_chung_nhan_thcs_dat_kdcl_81020207.pdf
File thứ 24: 24_thanh_lap_tt_hoc_tap_cong_dong_81020207.pdf
File thứ 25: 25_cho_phep_tt_cong_dong_hoat_dong_tro_lai_81020207.pdf
File thứ 26: 26_danh_gia_cong_dong_hoc_tap_81020207.pdf
File thứ 27: 27_cap_ban_sao_van_bang_81020207.pdf
File thứ 28: 28_dang_ky_gdkns_va_gd_ngoai_gio_chinh_khoa_81020207.pdf
File thứ 29: 29_hoc_bong_khuyet_tat_81020207.pdf
File thứ 30: 30_mien_giam_hoc_phi_81020207.pdf
File thứ 31: 31_day_va_hoc_tieng_nuoc_ngoai_81020207.pdf
 Thủ tục hành chính 08-10-2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số 06 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (08)35107854