Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh
Thứ hai, 16/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 3220

Kế họach bộ môn Sinh học năm học 2017-2018

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thạnh, ngày 15tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH BỘ MÔN SINH

Năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018 của Sở GDĐT.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

Bộ môn Sinh học đề ra kế hoạch năm học 2017-2018 như sau:

         

I. Tình hình nhân sự:

1. Số lượng giáo viên: 55 (nữ: 46)

2. Cán bộ phụ trách và GV mạng lưới chuyên môn:

 

Stt

Họ và tên CB

Văn bằng cao nhất

Năm TN

Năm vào ngành

Các cấp lớp dạy trong năm học

Trường công tác

Số ĐT di động

1

Trần Văn Quang

ĐHSP

1982

1984

 

PGD

0908653560

2

Phạm Thị Ngọc Thủy

ĐHSP

1995

1997

6-8

BLT

0906744780

3

Lê Việt Hải

ĐHSP

1992

1994

7-9

YT

0909345816

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐHSP

1981

1983

7-9

PM

0907348363

 

3. Thuận lợi – Khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình đoàn kết trong công tác, có tinh thần trách nhiệm đối với học sinh.

- Có sự thống nhất trong hoạt động chuyên môn (soạn giảng, thống nhất trọng tâm bài trong tổ nhóm).

- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, tăng cường chất lượng các buổi thực địa theo bài học sách giáo khoa.

+ Khó khăn:

- Vẫn còn một số giáo viên chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy

- Việc đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại còn hạn chế.

- Mt s đơn v chưa đầu tư sâu vào chuyên môn, số lưng hc sinh gii chưa cao trong các kì thi.

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình, bám sát trọng tâm, chuẩn kiến thức và kỹ năng của bài dạy.

- Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Thực hiện tốt chương trình theo giảm tải SGK theo hướng dẫn của bộ.

- Tham dự các chuyên đề của quận và thành phố nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên và các trường trong quận.

- Xây dựng các chuyên đề dạy học trong môn học, các chuyên đề và kế hoạch dạy học phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

- Tất cả các trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng chống HIV/AISD, tham quan thực địa, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em học sinh.

- Tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi.

- Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

Tổ chức cho giáo viên đăng ký và hướng dẫn tham gia tốt hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố

Đảm bảo thực hiện chương trình, bám sát trọng tâm, chuẩn kiến thức và kỹ năng của bài dạy.

Thực hiện tốt công tác giảm tải SGK theo hướng dẫn của Sở GD, Bộ GD.

Các trường đầy mạnh tổ chức thao giảng các cấp lớp, chú trọng việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Tổ trưởng các trường xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, hình thức kiểm tra đánh giá.

Tổ chức tập huấn, triển khai chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên.

Tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển thi tuyển học sinh giỏi để thi học sinh giỏi cấp Thành phố.

Tổ chức hội thi xây dựng chuyên đề dạy học cho giáo viên khối 6

Các trường tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh giảng dạy thực hành, tăng cường mua sắm và sử dụng hiệu quả thiết bị - đồ dùng dạy học. Tăng cường công tác đánh giá quản lý thiết bị - đồ dùng dạy học và tổ chức giảng dạy thực hành thí nghiệm giữa các trường.

Tổ chức thi học sinh nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Tập huấn chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học.

Tập huấn chuyên đề bài tập di truyền cho các trường THCS.

Tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT tổ chức.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018

1. Tổ chức dạy học, thực hiện chương trình:

Đảm bảo thực hiện chương trình, bám sát trọng tâm, chuẩn kiến thức và kỹ năng của bài dạy.

Thực hiện tốt công tác giảm tải SGK theo hướng dẫn của Bộ.

2. Hoạt động đổi mới phương pháp:

Các buổi sinh hoạt đi sâu vào nội dung chuyên môn và chất lượng dạy học.Học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đồng nghiệp.

Tổ chức tập huấn, triển khai chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên.

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

Tổ chức thao giảng chú trọng việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tổ chức rút kinh nghiệm chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn.

3. Khai thác và sử dụng thiết bị dạy học:

Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh giảng dạy thực hành, tăng cường mua sắm và sử dụng hiệu quả thiết bị - đồ dùng dạy học. Tăng cường công tác đánh giá quản lý thiết bị - đồ dùng dạy học và tổ chức giảng dạy thực hành thí nghiệm giữa các trường.

4. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên:

Theo kế họach của PGD kiểm tra các loại h sơ s sách chuyên môn.

5. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá:

- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, tăng cường chất lượng các buổi thực địa theo bài học sách giáo khoa.

- Tổ chức “Tiết học ngoài nhà trường” Tại Thảo cầm Viên

6. Công tác tổ chức các chuyên đề, thao giảng: (xem thêm phần phụ lục)

Số TT

Tên chuyên đề, thảo giảng

Thời gian

Địa điểm

Đối tượng tham dự

1

Tổ chức “Tiết học ngoài nhà trường” Tại Thảo cầm Viên

Tháng 10/2017

THCS

Rạng Đông

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

2

Xây dựng chuyên đề dạy học cho giáo viên khối 6

Tháng 11/2017

THCS

Bình Lợi Trung

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

3

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực tư duy tích cực của học sinh

Tháng 02/2018

THCS

Điện Biên

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

4

Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học sinh học.

Tháng 03/2018

THCS

Đống Đa

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

 

7. Công tác bồi dưỡng HS giỏi:

- Các trường Tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi để thi học sinh giỏi cấp quận và cấp Thành phố.

8. Công tác phụ đạo HS yếu - kém:

- Các trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ HS yếu kém.

9. Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, thành phố:

Tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, thành phố

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Tham gia Hi thi Khéo tay k thut(môn chiết ghép cành).

- Các trường xây dựng hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đánh giá qua các hoạt động của học sinh; đánh giá qua hồ sơ học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường.

- Tất cả các trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng chống HIV/AISD, tham quan thực địa, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em học sinh.

- Tăng cường ôn tập bồi dưỡng nâng cao tỷ lệ HS đạt HSG cấp quận và cấp thành phố.

- Có kế họach và thời khóa biểu cụ thể nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém , tăng cuờng việc ôn tập kiểm tra học kỳ.

- Tăng cường kiểm tra chuyên môn v thực hin phân phi chương trình, giảm tải và chuẩn kiến thc k năng theo ch đạo ca B Giáo dc và Đào to.

V. KẾ HOẠCH THÁNG:

Thời gian

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Ghi chú

Tháng

9+10

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Sinh hoạt chuyên môn. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học.

- Tham gia tập huấn của PGD và SGD .

- Các trường tiến hành bồi dưỡng HSG.

- Chuẩn bị DS Giáo viên giỏi

- Chuyên đề thực hiện “Tiết học ngoài nhà trường” Tại Thảo cầm Viên.

- Phụ trách bộ môn của quận.

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

 

- THCS Rạng Đông

 

Tháng

11

- Sinh hoạt chuyên môn

- Các trường tiếp tục bồi dưỡng HSG.

- Chuyên đề Xây dựng chuyên đề dạy học cho giáo viên khối 6.

- Phụ trách bộ môn của quận.

- THCS BLT

 

Tháng

12

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập HK1.

- Thi HS giỏi cấp quận tuyển chọn đội dự tuyển cấp Thành phố

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

 

Tháng

1+2

- Bồi dưỡng HSG quận.

 

- Chuyên đề cấp quận “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực tư duy tích cực của học sinh”

- GV trường

THCS Điện Biên

 

Tháng

3

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

- Bồi dưỡng và dự thi HSG cấp Thành phố

- Chuyên đề cấp quận “Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học sinh học”.

- Phụ trách bộ môn của quận.

- THCS Đống Đa

 

Tháng

4+5

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập thi HK2

- Báo cáo tổng kết cuối năm

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

 

 

VI. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG:

- Tham gia đầy đủ tất cả các hội thi do Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục tổ chức.

          - Giảm tỷ lệ học sinh xếp lọai yếu kém.

          - Nâng cao tỷ lệ HS đạt HSG cấp quận và cấp thành phố./.

 

 

                                                            

87